handen.jpeg

Goede Buren Eemnes

Sinterklaas kwam vrijdag 2 december jl. op bezoek in het Taalcafé Eemnes, in het Huis van Eemnes. De Sint, in gezelschap van twee Pieten, Pedro Angelo en Pedro Poeticó (oftewel Rijmpiet). Hij sprak de bezoekers een hart onder de riem en toonde zich vooral onder de indruk van Anamamed, die ooit het Taalcafé binnenstapte om beter Nederlands te leren, maar zich nu inspant om de bezoekers uit Oekraïne te helpen bij het leren van Nederlands. Hij roemde de inzet van Maroesja bij haar pogingen de taal te leren en had meer dan een goed woord over voor de vrijwilligers Maaike en Martin.

Aristakis, onze pianovirtuoos, begeleidde de vrijwilligers en de bezoekers bij het zingen van klassieke Sinterklaasliedjes, zoals ‘Zie ginds komt de stoomboot’ en ‘O, kom, er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind’.

De Sint werd op de hoogte gebracht hoe goed het Taalcafé Eemnes loopt. Elke vrijdagochtend verzamelen zich zo’n dertig mensen in het Taalcafé. Het aantal taalvragers, mensen die Nederlands leren, en taalaanbieders, mensen die onze taal van kindsbeen af al spreken. Dat maakt het mogelijk dat bijna één op één mensen van elkaar leren.

Sinterklaas en zijn Pieten werden uitgezongen met het bekende ‘Dag, Sinterklaasje. dag’. Ze verklapten nu al dat ze volgend jaar graag terugkomen.

logo goede buren vrijstaand

Over de Stichting Goede Buren Eemnes
De stichting ziet als taak – naast het organiseren van het Buddyproject en Het Taalcafé Eemnes het maken van voorlichtingsmateriaal, al dan niet met inzet van social media. Daarnaast is er aandacht voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor alle koppels. De stichting heeft contacten met de gemeente Eemnes, met Vluchtelingenwerk Midden Nederland in Huizen, de Bibliotheek Eemnes en andere organisaties die zich inzetten voor statushouders.
Heeft u aanvullingen, vragen, opmerkingen en ideeën: altijd welkom!!

Contactpersoon: Gerard Beentjes
Mailadres: goedebureneemnes@gmail.com

BERICHTEN

Bedankt voor jullie stem in de actie van de RABO Club Support Actie.
Dankzij jullie stemmen hebben wij het vorstelijke bedrag van € 537,42 bijgeschreven gekregen op onze rekening.
De bestemming is een theatervoorstelling voor kinderen van vluchtelingen en statushouders.

Hartelijk dank,
Gerard Beentjes,
namens het bestuur van Goede Buren Eemnes