Beleidsplan maart 2019/maart 2020

Inleiding
Het doel van de Stichting Goede Buren Eemnes is omschreven als het verlenen van hulp en bijstand aan mensen die vanuit het buitenland in Eemnes komen wonen, in het bijzonder vluchtelingen die als statushouder worden aangemerkt en die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn.
Goede Buren Eemnes wil ook het komend jaar het Taalcafé Eemnes en het Buddyproject Goede Buren voortzetten en samen met Versa Welzijn Textielatelier Knipoog gaan voortzetten.
Naast de bestaande activiteiten wil Goede Buren Eemnes culturele ontmoetingen organiseren waar Eemnessers met verschillende achtergronden elkaar leren kennen.

Taalcafé Eemnes
Het Taalcafé Eemnes is een laagdrempelige voorziening, waar iedereen welkom is die Nederlands wil leren en mensen kan ontmoeten die Nederlands als moedertaal spreken. Het Taalcafé komt elke vrijdagochtend bij elkaar in de Bibliotheek van Eemnes. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die de taal willen leren en mensen die daarbij als vrijwilliger willen helpen. Het streven is het Taalcafé Eemnes zoveel mogelijk elke vrijdagochtend, ook in de zomer, voort te zetten, met een bezoekersaantal tussen de twintig en dertig personen, waarbij de verhouding tussen taalvragers en taalvrijwilligers één op één is.
De Werkgroep Taalcafé bestaat uit vier mensen, te weten Marja Willink, Liesbeth Lemckert, Maaike Haarbrink en Gerard Beentjes. Zij worden geholpen door een groep van acht gastvrouwen die zorgen voor de opvang van nieuwe bezoekers en voor koffie en thee.
Het Taalcafé Eemnes blijkt niet alleen een plek om Nederlands te leren, maar geeft mensen uit de doelgroep ook een ontmoetingsplek.

Buddyproject
Een buddy is een Goede Buur voor een vluchteling die eigen land heeft moeten verlaten en nu, hier in Eemnes, een nieuw bestaan wil opbouwen. De werkgroep werft actief vrijwilligers uit Eemnes om zich als buddy in te zetten voor statushouders die in Eemnes komen wonen. Deze vrijwilligers krijgen vooraf informatie over het project en over wat het betekent om buddy te worden voor een statushouder. Bij statushouders kan het gaan om een alleenstaande of een gezin.
Via de maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk wordt een statushouder, die aangeeft een buddy op prijs te stellen, aangemeld bij de contactpersoon van Goede Buren Eemnes.
Wij hebben nu vijftien vrijwilligers die als buddy alleenstaanden en gezinnen met kinderen begeleiden. De verwachting is dat dit het komende jaar ongeveer constant blijft.

Taalmaatjes
Uit het Taalcafé Eemnes is een nieuw project voortgekomen, met de naam Taalmaatjes. In de praktijk blijkt dat naast een cursus Nederlands en het gesprek in het Taalcafé mensen de behoefte hadden om individueel meer intensief hulp te krijgen bij het leren van de Nederlandse taal.
Tegelijk kwam deze vraag naar voren vanuit de participatieworkshops, waar statushouders een eigen plan maakten voor integratie in de Nederlandse samenleving.
Het leren van de taal blijkt steeds opnieuw de eerste voorwaarde voor inburgering te zijn.
Een taalmaatje is iemand die één keer per week  ongeveer anderhalf uur een statushouder begeleidt bij het leren van de taal, in de thuissituatie.

Ontmoetingen en feesten
Stichting Goede Buren Eemnes wil net als voorgaande jaren verschillende feesten en ontmoetingen gaan organiseren. Een bijzonder project daarbij is het maken van een receptenboek, waarin gerechten uit binnen- en buitenland naast elkaar staan. Het plan is een Goede Buren Diner te houden, waarop voorproefjes uit het boek op tafel komen te staan.
Daarnaast wil Goede Buren Eemnes activiteiten organiseren, waarbij voorlichting wordt gegeven over de cultuurverschillen tussen Nederland en het land van oorsprong, waar veel vluchtelingen vandaan komen.

Textielatelier Knip-Oog
Stichting Goede Buren Eemnes gaat samen met Versa Welzijn het nieuwe initiatief Textielatelier Knip-Oog verder uitbouwen. Elke donderdagmiddag is het Textielatelier Knip-oog in de Schoter van twee tot half vijf. Het is een plek geworden waar mensen uit Eemnes elkaar ontmoeten terwijl zij bezig zijn met het maken van textielproducten in de breedste zin van het woord. Het kan gaan over het maken van of herstellen van kleding, quilts, gordijnen etc.

Website Goede Buren Eemnes
Het voornemen is in 2019 Goede Buren Eemnes ook via internet meer gezicht te geven. De website is al wel in de lucht, maar vraagt extra aandacht om Goede Buren Eemnes ook via internet gezicht te geven.

Werelddag van de Vluchteling: 20 juni 2019
Stichting Goede Buren Eemnes wil na het succes van vorig jaar opnieuw stilstaan bij de Werelddag van de Vluchteling, door het organiseren van een culturele ontmoeting waarbij het verhaal van de Vluchteling centraal staat.

Organisatie
Het bestuur van Goede Buren Eemnes bestaat uit vier personen en komt vier keer per jaar bij elkaar. Verder bestaat de organisatie uit de Werkgroep Taalcafé Eemnes. Met Versa Welzijn is er een samenwerkingsverband voor Textielatelier Knip-oog.
Stichting Goede Buren Eemnes werkt samen met verschillende organisaties de Gemeente Eemnes, VluchtelingenWerk Midden-Nederland, Versa Welzijn, de Bibliotheek Eemnes, de kerken en andere maatschappelijke organisaties.

Contactpersoon: Gerard Beentjes

Mailadres:
goedebureneemnes@gmail.com