Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen die deze functie onbezoldigd vervullen
(conform art. 3.5 van de statuten):

Voorzitter:                       Gerard Beentjes

Penningmeester:            Kor van Es

Secretaris:                       Marja Willink-Anzion

Algemeen bestuurslid: Anamamed Matiyev

Contact