COVID-19, Corona helpdesk

COVID-19 (Corona Virus)
Door het niet-, of onvoldoende beheersen van de Nederlandse Taal is het voor sommige groepen nieuwkomers moeilijk te begrijpen wat de noodzakelijke maatregelen van de Nederlandse overheid inhouden.
Ter ondersteuning heeft het Corona Actiecomite Statushouders (CAS) een helpdesk gestart in het Arabisch en Tigrinya.

Zie onderstaande pamfletten.