Het buddyproject

De Stichting Goede Buren Eemnes is in september 2016 opgericht door een aantal inwoners van Eemnes om bij te dragen aan de integratie van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, in ons dorp. Deze stichting is een onafhankelijke groep vrijwilligers, met een kerngroep van vijf mensen. Goede Buren Eemnes organiseert het Taalcafé Eemnes en het Buddyproject Goede Buren. Het buddyproject is opgezet voor nieuwe statushouders die ondersteuning willen. Zij worden gekoppeld aan een inwoner van Eemnes die zich als vrijwilliger voor het buddyproject heeft opgegeven.
Het Taalcafé Eemnes is een laagdrempelige voorziening, waar iedereen welkom is die Nederlands wil leren. Het Taalcafé komt elke vrijdagochtend bij elkaar in Huis van Eemnes aan de Noordersingel. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die de taal willen leren en mensen die daarbij als vrijwilliger willen helpen.

Een buddy is een Goede Buur voor een vluchteling die eigen land heeft moeten verlaten en nu, hier in Eemnes, een nieuw bestaan wil opbouwen. De stichting werft actief vrijwilligers uit Eemnes om zich als buddy in te zetten voor statushouders die in Eemnes komen wonen. Deze vrijwilligers krijgen vooraf informatie over het project en over wat het betekent om buddy te worden voor een statushouder. Bij statushouders kan het gaan om een alleenstaande of een gezin. Via de maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk wordt een statushouder, die aangeeft een buddy op prijs te stellen, aangemeld bij de contactpersoon van Goede Buren Eemnes.
De eerste stap is een kennismakingsgesprek tussen kandidaat-buddy, statushouder en een lid van de Stichting Goede Buren. In dit gesprek wordt afgesproken met elkaar als koppel aan de slag te gaan of niet. Als het klikt, dan trekken beide partijen daarna samen op voor de periode van één jaar. De koppels krijgen alle ruimte om zelf invulling te geven aan dat wat zij met elkaar ondernemen, waarbij de minimum-afspraak is elkaar tijdens dat jaar elke twee weken te ontmoeten. Buddies hoeven niet te zorgen voor elementaire zaken, zoals uitkering, bankzaken, zorgtoeslag,
ziektekostenverzekering, uitkering, huurtoeslag, inrichtingskrediet, juridische hulp bij gezinshereniging. Dit behoort tot het takenpakket van VluchtelingenWerk. De buddies krijgen van dit takenpakket een overzicht.

Buddies in bestaande koppels hebben dit op verschillende manieren ingevuld. Hier volgen een paar voorbeelden om een indruk te geven, hoe het kan (niet hoe het moet):
– Maatgevend is: wat is voor de ander belangrijk en…. wat kun/wil jij bieden?
– Een goed uitgangspunt is iemand wegwijs maken in Eemnes, bijvoorbeeld voorstellen aan de eigen buren.
– Als buddy ben je er om de ander een hand te reiken in het dagelijks leven en kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur.
– Eén van de belangrijkste zaken is dat men heel graag de Nederlandse taal wil oefenen: samen een gesprek, verbeteren van uitspraak en vergroten van de woordkennis. Dat kan bij hen thuis, bij jou thuis of samen in het Taalcafé Eemnes.

– Een buddy kan ook handige dingen doorgeven over hoe ‘Nederland werkt’, waar bepaalde winkels zijn zoals De Kringloop, maar ook kledingbeurzen, bijeenkomsten voor vrouwen, kinderactiviteiten en/of sportverenigingen. Het kan goed zijn om de nieuwe bewoner mee te nemen naar een activiteit.
– Bij elkaar eten is een prettige manier om elkaar beter te leren kennen.
– Voor het opzoeken van informatie is een mobieltje onmisbaar. ‘Google translate’ is voor hen en voor de Goede Buur een goed hulpmiddel.

Buddies hebben de afgelopen maanden de volgende vragen gesteld:
Hoe zit het met scholing en taalles?
– VluchtelingenWerk Midden Nederland (kantoor in Huizen) zorgt dat iedereen Nederlandse les krijgt. Statushouders zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen. Pas daarna kunnen ze doorstromen naar betaald werk.
– Kinderen tussen 2 en 4 jaar krijgen een plek voor minimaal een ochtend per week op een speciale peuterzaal, samen met hun moeder.
– Leerplichtige kinderen moeten naar school, of naar een bijzondere taalschool. Dit gebeurt in overleg met VluchtelingenWerk.
– Volwassenen: alle mannen en alle vrouwen tot zestig jaar zijn verplicht (taal)scholing te volgen. Zij gaan drie dagdelen per week naar school.

Wat krijgen de vluchtelingen aan spullen?
– Nieuwe statushouders krijgen een inrichtingskrediet, in de vorm van een lening die wordt ingehouden van de uitkering. Dit krediet is afhankelijk van de gezinssituatie.
– Verder krijgen zij NIETS. Ze hebben vanuit het AZC kleding en wat spullen, maar verder moeten zij nog alles aanschaffen: vloerbedekking, bedden, tafel en stoelen, laptop, fietsen etc.
– Elk gezin heeft wel een internetaansluiting in huis, om te kunnen whats appen, skypen e.d. met het thuisfront en met elkaar.

Hoe lang duurt de begeleiding van een statushouder?
– Vluchtelingenwerk begeleidt de statushouders een jaar. Daarna is het meestal niet meer nodig.
– Voor het Buddyproject geldt deze termijn van één jaar ook. Willen jullie daarna privé met elkaar contact blijven houden, dan is dat natuurlijk prima.

Als volwassenen/ kinderen van het gezin willen sporten?
– Een Goede Buur kan een eerste contact met een sportvereniging leggen en daar de vraag voorleggen of financiële ondersteuning mogelijk is.
– Voor kinderen en jongeren is het mogelijk een aanvraag in te dienen bij het Jeugd Sportfonds.

Nog een paar tips:
– Spreek Nederlands en bij voorkeur geen of zo weinig mogelijk Engels. Dat is wel gemakkelijk in het begin om woorden uit te leggen, maar laat Nederlands jullie gezamenlijke taal worden.
– Mocht u andere statushouders tegenkomen die geen Goede Buur heeft en dat graag wil, geef dan de gegevens door aan de contactpersoon van Goede Buren Eemnes.
– Mocht de buddy zien dat er dingen nodig zijn in het gezin (materieel, sociaal e.d.), waarbij de buddy niet kan helpen, laat dit dan weten aan de contactpersoon.

maart 2017