Het bestuur bestaat uit de volgende personen die deze functie onbezoldigd vervullen (conform art. 3.5 van de statuten):

  • Voorzitter: Gerard Beentjes
  • Penningmeester: Kor van Es
  • Secretaris: Marja Willink-Anzion
  • Algemeen bestuurslid: Sadaf Awad